Gode råd

Her er nogle gode råd før De indgår en aftale med et detektivbureau:

  • Tjek om bureauet er momsregistreret.
  • Tjek om bureauet har en offentlig forretningsadresse.
  • Tjek bureauets egne oplysninger om branchetilknytning, hvor længe virksomheden har eksisteret etc., eventuelt ved opslag i aktuelle men også ældre telefonfagbøger, Krak, CVR-registeret eller lignende.
  • For så vidt det er praktisk muligt, bør man altid tage et møde med bureauet før aftale indgås.
  • Sørg altid for at aftalen med bureauet er skriftlig, eventuelt med ordrebekræftelse.
  • Vær altid meget forsigtig med at indgå aftaler med bureauer eller personer som alene driver virksomhed via anonyme mobiltelefonnumre, anonyme hjemmesider o.l.

Ikke alt guld glimrer

I Danmark findes der kun ganske få bureauer, der beskæftiger sig med erhvervsefterforskning som deres primære forretningsområde.

Til gengæld findes en del hobby- / deltidsdetektiver, der ved siden af deres egentlige arbejde lejlighedsvis beskæftiger sig med detektivopgaver. Disse har sjældent tilstrækkelig viden, baggrund eller erfaring til at løse opgaverne på betryggende vis.

Enhver kan skaffe sig en imponerende facade til billige penge med en hjemmeside på Internettet indeholdende frit opfundne påstande om kompetencer, hvilket da også afspejles i mere end 100 danske "detektiv" hjemmesider hvoraf kun ganske få afspejler fuldtidsbeskæftiget bureauer, resten repræsenterer alt lige fra gymnasieelevprojekter til vagtselskaber som lejlighedsvis beskæftiger sig med overvågning.

Derfor vil det nok være en god ide at spørge bureauet om deres erfaring og kompetencer, samt hvor længe bureauet har været fuldtidsbeskæftiget med efterforskning, eller om der kun er tale om lejlighedsvise opgaver.

Derudover kunne man spørge, om bureauet har erfaring i den aktuelle sagstype, og om hvorledes de har løst lignende tidligere sager.

Sidst men ikke mindst bør man spørge efter troværdige referencer og bevis på, hvor længe bureauet har været i reel business.

Lovgrundlag

At drive detektivbureau i Danmark (privat efterforskning / erhvervsefterforskning) kræver ingen form for godkendelse eller autorisation af offentlig myndighed.

Dette betyder desværre, at enhver kan tilbyde detektivydelser i Danmark uanset om forudsætningerne er tilstede eller ej.

Såfremt bureauet også tilbyder ydelser som f.eks. butiksdetektiver, personbeskyttelse, værditransport, visse former for videoovervågning, tilsyn og kontrol af andres vagtvirksomheder etc. kræver dette dog autorisation i henhold til loven om vagtselskaber.

Denne autorisation udstedes af Rigspolitichefen under forudsætning af pletfri økonomi og vandel.

Dette er da også årsagen til at bureauer inden for detektivbranchen, der også tilbyder ydelse som kræver autorisation, skilter med "Godkendt af Rigspolitichefen under Loven om Vagtvirksomhed".

Danske detektivbureauer har hidtil været underlagt en vis form for kontrol igennem den såkaldte Vinkelskriverlov:

DENNE LOV ER DOG OPHÆVET MED VIRKNING FRA DEN 1. JULI 2006.