Priser:

Vi bestræber os hele tiden på at holde vort omkostningsniveau så lavt som muligt. Dette gør, at vi til stadighed kan opretholde en konkurrencedygtig pris til vore klienter.

F.eks. har  vore priser været uændret i mange år - i 2015 valgte vi at sætte vore priser ned med mere end 20%!

Vore priser: 500.- kr i timen samt 5.- kr. per kilometer - inklusive moms!

Som udgangspunkt arbejder vi på timebasis - hertil skal erlægges kilometergodtgørelse. Der tages udgangspunkt for såvel timeberegning som kilomtergodtgørelse - fra enten vort kontor i København eller Randers - hvad der måtte være nærmest.

I mange tilfælde kan der eventuelt aftales en fast pris for opgaven.

Vær opmærksom på når der indhentes tilbud fra bureauer, at timeprisen ikke er det vigtigste - men derimod hvad prisen bliver på den samlede opgave!!

Vore priser og betalingsbetingelser kan De forhøre Dem om ved at kontakte os enten via email eller telefon -  40 76 82 46.

Freelance medarbejdere:

Vi søger IKKE for tiden flere M/K freelance medarbejdere til ad-hoc opgaver.

Interessen for job som freelance medarbejder ved RID har de sidste måneder være overvældende. Vi har nu tilknyttet de freelance medarbejdere som vi pt har behov for. Vi har ligeledes en del stående på venteliste. Ved behov for yderligere freelance medarbejdere, vil dette blive annonceret her på hjemmesiden (forsiden).

Freelance medarbejdere benyttes fortrinsvis til operative opgaver så som f.eks.: skygning, overvågning, prøvekøb, interviews m.m.

Som udgangspunkt stilles der ikke krav om en specifik teoretisk baggrund, men vi foretager en vurdering af egnethed ud fra f.eks. alder (gerne over 25 år), uddannelse, bopæl samt nuværende og tidligere beskæftigelse.

Da der er tale om freelance job, hvor vi ikke kan give tilsagn om et vist antal timer, er det en fordel at have en hovedbeskæftigelse med varierende arbejdstider.

Der skal kunne fremvises en ren straffeattest og god formulering på dansk - såvel mundtligt som skriftligt er et "must". En vist kendskab til engelsk - såvel mundtligt som skriftligt er en fordel.

Det forudsættes at der er rådighed over bil, digitalt kamera/video samt PC med printer og opkobling til internet.

Lovgrundlag:

At drive detektivbureau i Danmark (privat efterforskning / erhvervsefterforskning) kræver ingen form for godkendelse eller autorisation af offentlig myndighed.

Dette betyder desværre, at enhver kan tilbyde detektivydelser i Danmark uanset om forudsætningerne er tilstede eller ej.

Såfremt bureauet også tilbyder ydelser som f.eks. butiksdetektiver, personbeskyttelse, værditransport, visse former for videoovervågning, tilsyn og kontrol af andres vagtvirksomheder etc. kræver dette dog autorisation i henhold til loven om vagtselskaber.

Denne autorisation udstedes af Rigspolitichefen under forudsætning af pletfri økonomi og vandel.

Dette er da også årsagen til at bureauer inden for detektivbranchen, der også tilbyder ydelse som kræver autorisation, skilter med "Godkendt af Rigspolitichefen under Loven om Vagtvirksomhed". Vi har valgt, efter at have været autoriseret som vagtselskab i 10 år, at fravælge denne autorisation med virkning fra 1. juni 2009. Baggrunden herfor er, at vi ikke længere beskæftiger os med bl.a. butikskontrol eller nogen form for vagtopgaver!

Danske detektivbureauer har hidtil været underlagt en vis form for kontrol igennem den såkaldte Vinkelskriverlov:

DENNE LOV ER DOG OPHÆVET MED VIRKNING FRA DEN 1. JULI 2006.

Medlemsskab:

Raimex International Danmark er medlem af adskillige Internationale Foreninger og Fora. Vi tror på, at enighed og samhørighed i branchen gør stærk og giver en langt større troværdighed!
  

Industrispionage:

En uretmæssig indsigt/bortfjernelse fra intern eller ekstern side af følsomme oplysninger, fortrolig viden og information der på kort eller længere sigt vil påvirke virksomhedens indtjening, omdømme og/eller konkurrenceevne i negativ retning eller i yderste konsekvens vil føre til virksomhedens lukning.

Sagt af chef-efterforsker Michael Jørgensen 2004 – Raimex International Danmark

 Udstyr:

Vi sælger ikke længere udstyr. Der sker hele tiden en meget hurtig udvikling inden for elektronisk udstyr. Vi har derfor valgt ikke længere at have elektronisk udstyr liggende på lager.

Men vi råder gerne vore klienter og henviser til de rette leverandører!