Raimex International Danmark - Detektivbureau - Privatdetektiv - Detektiv

Raimex International Danmark/Jysk Detektivbureau
Alle opgaver udføres med jysk grundighed!
vi er et af de ældste bureauer i Danmark.
Leverandør til dansk erhvervsliv siden 1987.
Raimex International Danmark - siden 1987
Gå til indhold
PRIVATDETEKTIV - DETEKTIV
Nyt - debugging/screening - se under sagstyper!

PRIVATSAGER
De sidste mange år har Raimex International Danmark
udelukkende beskæftiget sig med sager (detektiv - privat-
detektiv - erhvervsefterforskning) for såvel dansk som
udenlandsk erhvervsliv.
Dette vil også fremover være vort kerneområde.
Det har dog vist sig, at der også er et stigende marked
for privatsager.
Derforbesluttede vi i 2009, at oprette en underafdeling
- Jysk Detektivbureau - der vil koncentrere sig inden for
netop dette segment.

I forbindelse med denne opdeling har vi fået tilknyttet
flere freelance medarbejdere, hvilket specielt Jylland/Fyn
får gavn af.
Eventuelle sager på Sjælland/StorKøbenhavn dækkes via
vor associerede samarbejdspartner i København.

Slægtsforskning
Der har siden vor start med at tilbyde slægtsforskning
været stor interesse  for denne ydelse og vi henviser
derfor til menuen "Slægtsforskning".

Erhvervssager fortsættes uden ændringer i Raimex International Danmark.
Skulle der være behov for erhvervsefterforskning, skal vi derfor
bede om at kontakte os via denne side.

Vort lave omkostningsniveau mener vi, skal komme vore klienter
til gode.
Derfor kan vi også tilbyde særdeles konkurrencedygtige priser -
uden at dette går ud over vor sagsbehandling.
vi kan også nævne, at vore priser i 2019 IKKE er steget i forhold til 2009!

Vedrørende vore freelance medarbejdere skal nævnes, at de alle har været
igennem en grundig udvælgelsesprocedure og at alle naturligvis har en ren
straffeattest.
Vi har naturligvis tavshedspligt og indestår for, at vor sagsbehandling også
kan benyttes ved eventuelle retssager ved danske domstole.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ FØLGENDE:
At drive detektivbureau i Danmark (Privat efterforskning/erhvervsefterforskning)
kræver ingen form for godkendelse eller autorisation fra offentlig myndighed.
Dette betyder desværre, at enhver kan tilbyde detektivydelser i Danmark
uanset om forudsætninger og helt basale færdigheder er til stede eller ej.

Såfremt et bureau også tilbyder ydelser som f.eks. butiksdetektiver,
personbeskyttelse, værditransport, visse former for video-overvågning,
tilsyn og kontrol af andres vagtvirksomhed etc., kræver dette dog autori-
sation i henhold til Loven om Vagtselskaber.
Denne autorisation udstedes af Rigspolitichefen under forudsætning af pletfri økonomi
og vandel.

Danske detektivbureauer har dog tidligere været underlagt en vis form for kontrol
igennem den såkaldte Vinkelskriverlov: Denne Lov er dog ophævet med virkning fra
den 1. juli 2006.

Michael Jørgensen, EE, BA(jura)
Indehaver/Chef-efterforsker
Opdateret: August 2020
Copyright Raimex International Danmark Fuglebakken 13 B - 8900 Randers C - Bankforbindelse - Danske Bank - Randers
CVR.Nr. 39008068
Created with WebSite X5
Tilbage til indhold